ЕРМ Запад ЕАД: Достъп до данни от 15 минутно профилово измерване:
Условия за ползване на данните
Предоставените данни от измерването са невалидирани и неокончателни.
При евентуални комуникационни проблеми, данните ще бъдат предоставени след установяване на успешна комуникация с електромера.
Данните са необвързващи по отношение на осъществяването на процесите по сетълмент на количествата, търгувани на пазара на електрическа енергия.
Данните са необвързващи по отношение на фактуриране на мрежови услуги.